Terugkeer

Het gebouw


Residentie

Onze jonge solisten verblijven het hele jaar in de Muziekkapel. Dit laat hen toe zich te ontwikkelen in een warme en muzikale omgeving. We voorzien studio’s voor de studenten zodat zij in de Muziekkapel kunnen verblijven en in een ideale omgeving kunnen werken.


de Launoit-vleugel

Vijfenzeventig jaar na de opening van de Muziekkapel werd in januari 2015 de de Launoit-vleugel ingehuldigd.

Het gebouw biedt een uitstekende infrastructuur voor onze culturele en artistieke activiteiten. Het omvat 20 studio’s voor studenten, naast 2 repetitiestudio’s en 1 concertzaal.

Haas-Teichen Studio

Haas-Teichen Studio

De uitbreiding van de infrastructuur ging in 2006 van start met de keuze van de architectenbureaus Synergy International en L’Escaut, die onder meer gespecialiseerd zijn in culturele constructies en milieuvriendelijke gebouwen. De uitbreiding was het voorwerp van een lange denkfase, gevolgd door de vraag voor een erfgoedcertificaat en ten slotte een bouwvergunning die werd verkregen in maart 2013. Die veranderingen hebben het mogelijk gemaakt om de nieuwe dynamiek die in 2004 werd ingezet, voort te zetten, waardoor een groter aantal muzikanten en hun professoren een verblijf kon worden aangeboden dat aangepast is aan het nieuwe project, onder andere door het aanbieden van:

  •       20 extra woonstudio’s, een specifiek kenmerk van de Muziekkapel;
  •       drie nieuwe muziek-, repetitie- en opnamestudio’s, onmisbaar voor de activiteiten van de Kapel;
  •   nieuwe woonruimtes die het voor de artiesten mogelijk maken om te groeien in een permanent muzieklaboratorium.
Paule Van Thillo repetitiezaal

Paule Van Thillo repetitiezaal

Het is ook van belang om te onderlijnen dat het prachtige werk van de architecten werd vervolledigd met een grondige akoestische analyse uitgevoerd door Capri Acoustique (Rémi Raskin), met de restauratie en verbetering van het beschermde park door JNC en Jean-Noël Capart, met een efficiënte samenwerking met aannemersbedrijf AMART (CFE Group), en ten slotte met een opmerkelijk interieurontwerp voor de artiesten en het publiek door MBO (Michèle Buchter).

De de Launoit-vleugel heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om te werken in een geest van kennisoverdracht die bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het talent, de inzet en de gevoeligheid van elke artiest om zo nieuwe generaties muzikanten te helpen creëren. Op die manier kon de internationale roeping van de Muziekkapel, met een stevige Belgische verankering, haar ontwikkeling voortzetten.

Wat de financiering van dit nieuwe gebouw betreft, was de uitdaging groot, maar ze werd toch met succes afgerond! De kwaliteit van het totale project en de opvallende architectuur van het nieuwe gebouw, en dit met een uiteindelijk budget van €10 miljoen, hebben vele publieke en private partners overtuigd om de Muziekkapel te steunen in haar ontwikkeling.

De officiële opening van het gebouw, 75 jaar na de oprichting van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, sloot een decennium af waarin het project grondig werd geherstructureerd en voorzag in een instrument dat het mogelijk maakte om in optimale omstandigheden de missie van muziekoverdracht naar de volgende generaties voort te zetten.

 


Beschermd gebouw

Het gebouw van de Muziekkapel, een voorbeeld van architectuur in de overgang tussen art deco en modernisme, was speciaal ontworpen voor haar kernactiviteit: jonge muzikanten van het hoogste niveau ontvangen en huisvesten en hen de kans bieden om zich te ontwikkelen en onder ideale omstandigheden op te treden. De overheid besefte het vitale belang van dit architecturale erfgoed voor België en heeft het oorspronkelijke gebouw en het park in 1994 geklasseerd als monument.