Terugkeer

Over Ons

De Muziekkapel Koningin Elisabeth, een unieke ervaring

Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola

Muziek en de opleiding van jongeren betekenen veel voor mij en ik ben blij ze hier in de Koningin Elisabeth Muziekkapel  te zien. Mijn grootste wens is dat het niveau van uitmuntendheid van de Muziekkapel jonge talenten zal helpen het beste van zichzelf te geven en een internationale muzikale elite te creëren, over de grenzen en culturen heen.

Koningin Paola

Het project van een Koningin

De Muziekkapel Koningin Elisabeth, opgericht op 12 juli 1939, staat voor een hoogstaande opleiding aan uitzonderlijk getalenteerde jongeren. Een center of excellence voor artistieke vorming met internationale strekking en uitstraling, en een curriculum voorbehouden aan uitmuntende musici, in de disciplines piano, viool, cello, altviool, kamermuziek en zang. Ten tijde van haar oprichting omschreef de eminente criticus Émile Vuillermoz de Muziekkapel reeds als een soort van ‘moderne Villa Medici’.

Een instelling die voor 85 % met privéfondsen wordt gefinancierd

Elk jaar verwelkomt de Muziekkapel ongeveer 70 jonge talenten in residentie, zowel uit België als uit het buitenland. Het doel van de Muziekkapel is om wereldwijd een leidende positie in te nemen bij dit type instellingen. Het operationele budget bedraagt ongeveer € 3,6 miljoen per jaar, waarvan 85 % wordt gefinancierd door de privésector (stichtingen, bedrijven, particulier mecenaat, eigen inkomsten) en 15 % door overheidssteun (de Europese Unie, het Federaal Wetenschapsbeleid van België, het Ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, de Nationale Loterij enzovoort).

Een centrum voor artistieke uitmuntendheid

Music Chapel Charter

De opleiding van elke muzikant wordt op maat gemaakt en dit volgens zes hoofdlijnen:

1. Opleiding in de vorm van ‘compagnonnage’ met de meesters in residentie

De aanwezigheid van de meesters, die in de muziekwereld een grote, professionele carrière nastreven, vormt de hoeksteen van het pedagogische project. De ‘compagnonnage’ met de meester uit zich in de informele overdracht van beroepservaring, de begeleiding en de steun van de meester bij de eerste stappen van de professionele integratie van het jonge talent. De gemeenschappelijke ervaringen waarbij de meester en de jonge talenten samen optreden op het podium is ook een essentieel onderdeel van de ‘compagnonnage’.

2. Professionele integratie

De Muziekkapel biedt artiesten in residentie de mogelijkheid om op te treden op het podium doorheen een compleet programma van concerten en recitals in samenwerking met verschillende orkesten, festivals en concertzalen, maar ook dankzij de eigen producties en coproducties. Dit laat de jonge artiesten toe om zich te ontwikkelen in het contact met verschillende publieksgroepen en zich vervolgens makkelijker te integreren in de professionele wereld.

3. Promotie van jonge artiesten in residentie

De Muziekkapel ondersteunt de artiesten in de beginfase van hun carrière en helpt hen om naamsbekendheid op te bouwen via verscheidene projecten:

4. Persoonlijke ontwikkeling

De Muziekkapel wil rekening houden met de artistieke persoonlijkheid van elke muzikant, maar hen ook begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, zowel mentaal als fysiek. Daartoe worden verschillende projecten tot stand gebracht:

5. Infrastructuur

Al dit werk wordt gedaan in een ruimte en een omgeving die concentratie, werk, meditatie, gemoedelijkheid en uitwisseling mogelijk maken. De kwaliteit van deze uitzonderlijke plek, de betrokkenheid tussen het team van de Muziekkapel, het professorenkorps en de jonge muzikale talenten maken integraal deel uit van het educatieve project.

6. Community Projects