Terugkeer

Academische cycli

Young artists

De Muziekkapel hanteert geen minimumleeftijd voor de toelating van uitzonderlijke musici voor het merendeel van haar programma’s. Het Young Artist-status geldt voor artiesten jonger dan 18 jaar.

Schoolgeld: € 7.000 + € 500 inschrijvingskosten

 

Artists in residence

De Artist in residence-cyclus is een opleidingsprogramma voor gevorderden (‘bachelorniveau’) toegespitst op instrumententraining en professionele inschakeling. Het biedt een gerichte opleiding voor jonge artiesten in de pre-professionele fase van hun carrière. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt uitsluitend af van het niveau en de kwaliteit van spel en/of prestatie, veeleer dan van het kunnen voorleggen van specifieke academische geloofsbrieven. Desalniettemin zullen de meeste aangeworvenen hun formele muziekopleiding volbracht hebben aan een muziekconservatorium of een gelijkwaardig instituut van hoger muziekonderwijs. Het Artist in residence-programma varieert van twee tot drie jaar.

Artists in residence moeten worden uitgenodigd om hun opleiding voort te zetten in het tweede en derde jaar. Aan het einde van hun derde jaar moeten alle artists in residence een examen afleggen en een artistiek project indienen om te worden toegelaten tot een eventueel bijkomend jaar in de Muziekkapel.

Schoolgeld: € 12.000 + € 500 inschrijvingskosten

 

Artist Diploma

Tijdens hun studies aan de Muziekkapel kunnen artists in residence geselecteerd worden door de masters in residence in overleg met de Artistieke afdeling voor de Artist Diploma-cyclus. In die cyclus ontvangen artiesten een speciale behandeling (waaronder deelname aan vrije concerten, opnames, enz.). Aan het einde van die cyclus kunnen ze, afhankelijk van een evaluatie voor een externe jury, een Artist Diploma-certificaat verkrijgen, alsook een Artist Diploma-recital, opgenomen door het digitale label Outhere en Musiq3. Enkel een beperkt aantal artiesten behalen het recht op dit recital. Artiesten die de Artist Diploma-cyclus gevolgd hebben maar geen certificaat ontvangen hebben, krijgen wel de kans om het volgende seizoen een gewoon concert te geven.

De eindevaluatie van het Artist Diploma bestaat uit een recital van één uur waarvan het programma volledig door de artiest samengesteld is, in overeenstemming met zijn of haar persoonlijke artistieke project. De kandidaat dient de vorm en het programma van het recital ten minste zes maanden op voorhand voor te stellen. Het project moet worden goedgekeurd door de desbetreffende master in residence en de artistiek directeur.

Het project stelt de artiest in staat zijn of haar creativiteit en verbeelding uit te drukken. De artiest mag gebruikmaken van speciale lichteffecten, een mise-en-scène (voor zover dit mogelijk is in de nieuwe zaal), projecties, enz. Hij of zij kan ook kamermuziekstukken inlassen met door de artiest uitgenodigde gasten.

Het budget voor de productie van dit project moet in de vroege fases worden goedgekeurd indien het wordt gefinancierd door de Muziekkapel.

Associated Artist in Residence

De Associated Artist in Residence is een artiest of een ensemble met een actieve carrière, die met de Muziekkapel wenst samen te werken voor specifieke projecten: opnames, kamermuziekprojecten, enz. De toelating tot deze bijzondere status wordt bepaald na een live auditie en op uitnodiging van de Kapel.

De omstandigheden van elk project worden bepaald door de Muziekkapel en de artiest/het ensemble, onder het toezicht van de desbetreffende master in residence.

Voorwaarden: volledige beurs (€ 12.000) excl. € 500 inschrijvingskosten

 

Associated Artist

Een Associated Artist is een artiest die, na het behalen van een Artist Diploma en op verzoek van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, in nauw contact met de Kapel wenst te blijven. De Associated Artist, die reeds een actieve carrière heeft, kan nu en dan beroep doen op advies van de masters in residence of gastartiesten, alsook op ondersteuning van de Kapel. Op vraag van de instelling kan hij of zij ook deelnemen aan artistieke projecten.

Overeenkomst met het Koninklijk Conservatorium Brussel

Vanaf 2019-2020 zal een nieuwe overeenkomst met het KCB gelijklopende academische studierichtingen in beide instellingen helpen faciliteren.

Zo zal deze overeenkomst o.m. de organisatie van de opleiding specificeren, het uitlenen van instrumenten vergemakkelijken, alsook artistieke projecten in samenwerking met studenten van het KCB in werking stellen.

Voor meer inlichtingen over de opleidingen en studiepunten aan het KCB, kunt u steeds terecht op  www.kcb.be/en/Programmes/Music.

Contactpersoon in de Kapel: Aurélie Loreau – aloreau@musicchapel.org
Contactpersoon in het KCB: Helmut De Backer –  helmut.de.backer@ehb.be