Terugkeer

Community Projecten

‘Zich openstellen voor de andere en het talent dat de zijne is, delen’

Sinds meerdere jaren heeft de Muziekkapel in haar missie een Community-pijler opgenomen: een opdracht voor onze jonge muzikanten in residentie om een publiek te ontmoeten dat niet vanzelfsprekend toegang heeft tot de muziek. Door hun talent te delen met patiënten in ziekenhuizen, personen met speciale noden, migranten, mensen met een beperking, of nog, gedetineerden en bewakers in het gevangeniswezen, nemen die jonge artiesten en de Muziekkapel immers deel aan een maatschappelijke en culturele missie bij die gemeenschappen: allen – muzikanten, team en publiek – halen er een bijzondere podium- en levenservaring uit. De activiteiten van die community-projecten ontwikkelen zich onophoudelijk, zowel buiten de Muziekkapel (meer dan 30 muzikale activiteiten per jaar), als in onze concertzaal in Waterloo, door die kwetsbare publieksgroepen binnen het MuCH-seizoen te verwelkomen.

De Community-pijler wordt in het bijzonder ondersteund door een ‘Leerstoel’ van de Stichting Futur 21 en, algemener, door alle partners van de Kapel. We zijn hen enorm dankbaar om ons de kans te bieden deze taak, die aansluit op onze kernmissie en essentieel is in de huidige wereld, te kunnen vervullen.

Bernard de Launoit – CEO & Executive President

Een nieuwe maatschappelijke dimensie werd opgestart in de Muziekkapel met de komst van Maria João Pires in 2012 en de lancering van de Equinox-koren. De oprichting van een ‘Community Projects-Leerstoel’ in 2016 ondersteunt de wens van de Kapel om het veld van maatschappelijke toepassingen  aangeboden aan de jonge talenten van alle gedoceerde disciplines, te verruimen. Hij behelst alle maatschappelijke en duurzame projecten die de Muziekkapel binnen haar seizoen opneemt, zowel op haar site in Waterloo, als extra muros in diverse muzikale optredens- en productieprojecten.

Zich openstellen voor de andere, voor andere soorten publieksgroepen en het talent dat de zijne is, delen, dat vormt het credo van die Community-pijler.

De ‘Community-Leerstoel’ werkt reeds samen met enkele actieve projecten, waaronder de vzw Equinox-koren en ‘CHANTER pour vivre ENSEMBLE’. Kwetsbare publieksgroepen worden uitgenodigd tijdens het MuCH-seizoen, zoals de kinderen van het Centrum ‘Comprendre et Parler’ of de inwoners van Horizons Neufs. Daarnaast wordt een reeks rechtstreekse projecten ontwikkeld, waaronder een concertreeks op locaties als Nativitas, Convivial, maar ook binnen de Cliniques universitaires Saint-Luc, Europa Ziekenhuizen (Sites St-Elisabeth en St-Michiel), en de gevangenis van Ittre, de gevangenis van Leuze-en-Hainaut, het woon- en zorgcentrum ‘Le Vignoble’ (beheerd door C.P.A.S. in Braine-l’Alleud), enz.

Volledige lijst van de projecten

Equinox Koren

De vzw Equinox-koren, opgericht in 2012, legt zich toe op de oprichting, de ontwikkeling en de bevordering van koren samengesteld uit stemmen die niet (meer) vanzelfsprekend toegang hebben tot een kwaliteitsvolle muzikale omkadering. Het gaat om een fundamentele aanpak, op lange termijn, die ernaar streeft om de muziekpraktijk ‘wortel te laten schieten’ in omgevingen waar de voorwaarden niet verenigd zijn om die te laten openbloeien. Het gaat erom om de kunst, de cultuur, maar ook, eenvoudigweg, de gelijkheid, te delen. Als men bedenkt dat muziek een waarde is die bijdraagt aan een bepaald welzijn, kan men enkel wensen dat ze toegankelijk is voor iedereen, en in het bijzonder voor hen die er geen toegang toe zouden hebben gehad zonder de tussenkomst van Equinox.
Vandaag bestaat Equinox voor erg diverse publieksgroepen en bereikt het een honderdtal kinderen alsook gedetineerden: kinderen met een beperking uit de ‘Services résidentiels pour jeunes’ (SRJ), autistische jongeren in een gespecialiseerde school, kinderen van 6 tot 14 jaar afkomstig uit Brusselse kansarme milieus, kinderen die behoren tot SOS Kinderdorpen Burundi, alsook gedetineerden.

Kijk naar Equinox’ website!

Meer informatie:

Géraldine Sax, Coordinator, gsax@musicchapel.org

Mélanie Pelé, Project Manager, mpele@musicchapel.org

Julia, sopraan: ‘Ik kan enkel positieve dingen zeggen over deze ervaring. Als muzikante probeer ik om iedereen zijn dagelijkse problemen te laten vergeten en de statusverschillen te verbreken. Zich ervan vergewissen dat wij allemaal mensen zijn verbonden door de muziek, vormt reeds een stap vooruit. Ik heb dat intens kunnen ervaren tijdens dit concert. Ik zal dan ook met genoegen deelnemen aan andere dergelijke initiatieven.’

Fatoumata, toeschouwster Convivial:’Het was de eerste keer dat ik een klassiek concert bijwoonde… Ik voelde me als in de film, in de tuinen van een mooi kasteel…’

Mevr. P., revalidatiepatiënte: ‘Prachtig initiatief, met veel warmte uitgewerkt. Je voelt dat het hun passie is. Voor herhaling vatbaar voor de patiënten. Erg gewaardeerd door de mindervaliden. Heel grootmoedig en respectvol. Het bracht me terug naar de Muziekkapel Koningin Elisabeth anno 1980.’

Mevr. U., dialysepatiënte: Het heeft me ontroerd. De grootste troef is de nabijheid. Heel aangenaam en origineel… het vrolijkt ons dagelijks leven op. Zo snel mogelijk te herhalen.’

P., gedetineerde uit de gevangenis van Ittre: ‘Bedankt. Schitterende ontdekking! Graag een volgend concert.’

Olivier Kina, directeur van de gevangenis van Ittre: ‘Een erg verrijkende ervaring! Een buitengewoon moment, waarbij gedeeld wordt met de gedetineerden. Het was erg lang geleden dat ik zin had gevonden in mijn werk buiten de gezagsverhoudingen en de uitdagingen verbonden aan de strafuitvoering. Absoluut te herdoen! Bedankt.’

Fabien, tenor: ‘(…) Hun reacties tijdens ons concertje waren enorm verrijkend voor ons. Als we hen toegang hebben kunnen verlenen tot een tot dan weinig toegankelijke muziek, zijn wij het die er het meest verrijkt zijn uitgekomen, uit dit mooi moment van delen: wij hadden geen enkel idee wat die kinderen zouden waarnemen, hoe ze zouden luisteren, of niet luisteren. Sommigen hebben zich vastgehecht aan het ritme, anderen aan een klank die hen meer beviel dan een andere, in de hoogte of de laagte, nog anderen probeerden de woorden te onthouden… maar allen spraken over het plezier dat de muziek in hen teweegbracht en op hun beurt zijn zij het podium opgegaan om voor ons een liedje in gebarentaal te brengen. Zulke momenten zijn zo waardevol dat men enkel kan hopen ze snel vernieuwd te zien. Nogmaals bedankt!’

De ‘Community-Leerstoel’ bestaat hoofdzakelijk dankzij de Stichting Futur 21, alsook dankzij andere stichtingen en partners.