Terugkeer

Beurs & schoolgeld

Schoolgeld

De artistieke uitgaven (vergoedingen en salarissen van docenten en artistieke medewerkers) bedragen € 12.500 per student per jaar voor alle afdelingen, alsook een waarborg van € 250 aan het begin van de opleiding van de artiest.

Elke student kan een aanvraag indienen voor financiële bijstand, op basis van bewezen financiële behoefte.  

Daarvoor dient de student een Beursaanvraagformulier in te dienen. Financiële bijstand kan de vorm aannemen van een beurs op naam, verstrekt door een weldoener van de Muziekkapel, of een algemene beurs, verstrekt door de Muziekkapel zelf en gefinancierd door inkomsten van haar fondsen uit schenkingen. Het Uitvoerend Comité zal beslissen over de toekenning van de beurzen (maximumbeurs = € 12.000). Indien, naar het uitsluitende oordeel van het Uitvoerend Comité, de student zijn of haar financiële bijstandsverzoek ontoereikend kan staven, wordt hij of zij geen beurs toegekend.

Artists in residence kunnen ook een aanvraag indienen bij instellingen die beurzen onafhankelijk van de Muziekkapel toekennen.

Klik hier om een Beursaanvraagformulier te downloaden