Terugkeer

Privacybeleid

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (CGU)

ARTIKEL 1. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

De website www.musicchapel.org wordt uitgegeven door: Muziekkapel Koningin Elisabeth SA
waarvan de statutaire zetel zich bevindt op het volgende adres:
Brederodestraat, Brussel 1000 – België – België
De directeur van de site is:
Bernard de Launoit als CEO

ARTIKEL 2. PRESENTATIE VAN DE SITE

De website www.musicchapel.org heeft tot doel de Chapelle Musicale, de presentatie van de programmering en de praktische informatie die zij biedt, te promoten.

ARTIKEL 3. CONTACT

Voor vragen of verzoeken om informatie over de site of een melding van illegale inhoud of activiteiten kan de gebruiker contact opnemen met de uitgever op het volgende e-mailadres: info@cmre.be

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De toegang tot en het gebruik van de site is onderworpen aan de aanvaarding en naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden.
De uitgever behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de site, de diensten en deze AV te wijzigen, in het bijzonder om zich aan te passen aan wijzigingen in de site door nieuwe functies beschikbaar te stellen of door bestaande functies te verwijderen of te wijzigen.
Het is daarom aanbevolen dat de gebruiker verwijst naar de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, die op elk moment toegankelijk zijn op de site, voordat hij/zij de site bezoekt. In geval van onenigheid met de AV’s, mag de gebruiker geen gebruik maken van de site.

ARTIKEL 5. TOEGANG EN NAVIGATIE

De uitgever implementeert de technische oplossingen waarover hij beschikt om de site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk te maken. Hij kan echter te allen tijde de toegang tot de site of tot bepaalde pagina’s ervan opschorten, beperken of onderbreken om de site of bepaalde pagina’s ervan bij te werken, de inhoud ervan te wijzigen of andere maatregelen te nemen die nodig worden geacht voor de goede werking van de site.
De verbinding met en het surfen op de website www.musicchapel.org houdt in dat deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud worden aanvaard, ongeacht de technische toegangsmiddelen en de gebruikte terminals.
Deze AV zijn, in voorkomend geval, van toepassing op elke declinatie of uitbreiding van de site op bestaande of toekomstige sociale en/of communautaire netwerken.

ARTIKEL 6. BEHEER VAN DE SITE

Voor een goed beheer van de site kan de uitgever dit te allen tijde doen:
– de toegang tot de site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te beperken, de toegang tot de site of tot bepaalde delen van de site voor te behouden aan een bepaalde categorie van internetgebruikers;
– alle informatie te verwijderen die de werking ervan kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetten.
– de site op te schorten om updates te maken.

ARTIKEL 7. VERANTWOORDELIJKHEDEN

De uitgever is alleen verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt.
De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud die hij zelf heeft bewerkt:
– in geval van technische, computerproblemen of storingen of compatibiliteit van de site met enige hard- of software;
– directe of indirecte, materiële of immateriële, voorzienbare of onvoorzienbare schade die voortvloeit uit het gebruik of de moeilijkheden bij het gebruik van de site of de diensten ervan;
– de intrinsieke kenmerken van het internet, met name die welke betrekking hebben op de onbetrouwbaarheid en onveiligheid van de informatie die op het internet circuleert;
– illegale inhoud of activiteiten die gebruik maken van haar site zonder dat zij naar behoren is geïnformeerd in de zin van de wet op het vertrouwen in de digitale economie en de wet op de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Bovendien kan de site de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de site niet garanderen.
De gebruiker is verantwoordelijk:
– de bescherming van haar apparatuur en gegevens;
– het gebruik dat hij maakt van de site of zijn diensten;
– indien zij niet in overeenstemming is met de letter of de geest van deze AV.

ARTIKEL 8. HYPERLINKS

De site kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover www.musicchapel.org geen controle heeft. Ondanks de voorafgaande en regelmatige controle door de uitgever, wijst hij alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze sites.
De uitgever geeft toestemming voor het plaatsen van hyperlinks naar enige pagina of document op zijn site, voor zover het plaatsen van deze links niet gebeurt voor commerciële of reclamedoeleinden.
Bovendien is de voorafgaande informatie van de uitgever van de site noodzakelijk vooraleer een hypertekstlink wordt geplaatst.
Uitgesloten van deze toestemming zijn sites die informatie verspreiden van illegale, gewelddadige, controversiële, pornografische, xenofobe of xenofobe aard of die de gevoeligheid van een zo groot mogelijk aantal personen kunnen schaden.

Ten slotte behoudt www.musicchapel.org zich het recht voor om op elk moment een hyperlink naar haar site te verwijderen indien de site van mening is dat deze niet in overeenstemming is met haar redactioneel beleid.

ARTIKEL 9. HET VERZAMELEN VAN PRIVÉGEGEVENS

Op een pagina van deze site worden uw persoonlijke gegevens verzameld door de Chapelle Musicale via een formulier.
Met dit formulier kunt u zich abonneren op regelmatige informatie van de kapel over of in verband met de activiteiten van de kapel.
Verzamelde gegevens : Voornaam*, achternaam*, e-mail***, volledig adres*** en
Uw gegevens worden bewaard zolang de kapel actief is. In geval van stopzetting van de activiteiten worden alle verzamelde privégegevens gewist. U kunt te allen tijde per e-mail, post of telefoon contact opnemen met de kapel om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.
La Chapelle Musicale verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens nooit te delen, over te dragen, te verhuren of te verkopen. Ze zullen enkel gebruikt worden in het kader van de hierboven beschreven en in overeenstemming met uw keuze(s).

ARTIKEL 10. KLANTEN

Om de goede werking van deze site te garanderen, moeten we soms kleine gegevensbestanden registreren op de apparatuur van onze gebruikers. De meeste grote websites doen hetzelfde.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat websites opslaan op uw computer of mobiel apparaat wanneer u ze bezoekt. Het stelt deze sites in staat om uw acties en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere weergave-instellingen) gedurende een bepaalde tijd te onthouden, zodat u deze informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u deze sites bezoekt of van de ene pagina naar de andere surft.

Hoe gebruiken we cookies?

La Chapelle gebruikt cookies om statistieken over haar online bezoekers te verzamelen. Deze gegevens moeten worden gebruikt om de functionaliteiten van haar site en haar communicatie- en reclamestrategie op het internet te optimaliseren.
De kapel gebruikt occasionele cookies, permanente cookies, interne cookies, interne cookies en cookies van derden, of is mogelijk van plan deze in de toekomst te gebruiken. De toegang tot de informatie in deze cookies is beperkt tot het administratieve team. Ze worden niet gebruikt voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden. De offline identiteit van de internetgebruikers die onze site bezoeken is niet gekoppeld aan de inhoud van de bestanden. Om uw toestemming in te trekken, verwijdert u eenvoudigweg de cookies en het cachegeheugen van uw browser of schakelt u deze uit met behulp van een browserextensie of plug-in met dit type functie.

Hoe cookies te controleren

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. Voor meer informatie, bezoek aboutcookies.org. U heeft de mogelijkheid om alle cookies die al op uw computer zijn opgeslagen te verwijderen en de meeste browsers te configureren om ze te blokkeren. In dit geval kan het echter nodig zijn dat u bij elk bezoek aan een site zelf bepaalde voorkeuren moet opgeven en dat sommige diensten en functies niet altijd beschikbaar zijn.

ARTIKEL 11. GOOGLE-ANALYSE

De website maakt gebruik van Google Analytics om gebruiksstatistieken te analyseren. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance/#?modal_active=none

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.