Terugkeer

Seizoen 2021-2022

Metamorphosis

MuCH Music 2021-2022

METAMORPHOSIS

Beste mecenassen, abonnees, geacht publiek van het MuCH-seizoen,

Het team van de Kapel en ikzelf zijn bijzonder verheugd en enthousiast om u een nieuw cultureel seizoen 21-22 voor te stellen, ‘live’ en met een rijk geschakeerd programma. Het voorbije anderhalf jaar gonsde het, ondanks de pandemie, van de bedrijvigheid op de Muziekkapel, voor de artiesten en de meesters in residentie, maar door de verplichte afwezigheid van toeschouwers waren er geen uitwisselingen en kon er geen muziek met elkaar live gedeeld worden. We verheugen ons dan ook u vanaf het begin van het nieuwe seizoen opnieuw te mogen verwelkomen.
Het MuCH-seizoen 21-22 staat in het teken van betrokkenheid en gerichtheid naar een wereld op zoek naar zin en emoties, een wereld in verandering als gevolg van deze wereldwijde pandemie.
Het seizoen 21-22 bundelt concreet ruim 80 concerten en masterclasses. We organiseren zo’n twintig Prestige-concerten, acht schitterende Artist Diploma-concerten, 12 masterclasses van onze meesters en gasten, alsook Guest-, Laboratory- en Discovery-concerten. Nieuw dit seizoen: de MuCH Surprises, verrassingsprogramma’s, gebracht
door artiesten in residentie, elke donderdag om 12 u. Daarnaast zijn er uiteraard onze twee jaarlijkse festivals, het Music Chapel Festival van 1 tot 5 december 2021 en het MuCH Waterloo Festival van 8 tot 12 juni 2022, alsook het Galaconcert in Bozar op 14 maart 2022.
Een greep uit de indrukwekkende artiestenlijst: Belcea Quartet, R. Capuçon, S. Chen, H. J. Cho, M. da Silva, S. Degout, A. Dumay, Quatuor Ébène, B. Foccroulle, J. Fournel, G. Hoffman, ensemble Kheops, P. Koch, S. Koch, A. Korobeinikov, C. Lee en H. Kramer, K. Leong, L. Lortie, H. Mercier, ORCW en V. Mardirossian, A. Pierlé, J. Pusker, C. Sheen, V. Thill, J. van Dam, J.-C. Vanden Eynden, B. Van Reyn, R. Ventris, A. Vinnitskaya, M. Vioque-Judde en Camerata Nordica, N. Zhou, en zoveel anderen.
Aan de start van het nieuwe seizoen, waar de hoop heerst op een ‘normaal’ seizoen, heeft de Muziekkapel besloten om de passende coronamaatregelen te treffen afhankelijk van de situatie die onophoudelijk evolueert.

Zo heeft ze in het begin van het seizoen beslist om met het ‘Covid Safe Ticket’ te werken, zodat het publiek een zo veilig mogelijke concertbeleving kan worden aangeboden en onze Haas-Teichenzaal opnieuw een volle bezettingsgraad kan bereiken. De hernieuwing van uw abonnement en uw steun zijn essentieel voor de lancering van dit nieuwe seizoen, na twee seizoenen die grotendeels verstoord werden door het virus.

We wensen met het thema Metamorphosis te herbevestigen hoezeer de muziek en haar ‘live-emoties’ voor ons essentieel zijn. ‘Let the music transform you !’ Dat de muziek ons ook helpt om de wereld van morgen te transformeren.

We wensen u nu reeds een sprankelend MuCH-seizoen 2021-22, opnieuw in de Muziekkapel en op onze partnerconcertlocaties!

Onze dankbaarheid gaat uit naar ons publiek, onze abonnees, mecenassen en onze structurele partners, met name de provincie Waals-Brabant, de Federatie Wallonië-Brussel en de Nationale Loterij en alle de spelers, voor hun steun aan dit 7e MuCH-seizoen.

Let the music transform you!

Bernard de Launoit – Executive Director & CEO