Terugkeer

Lijst van de projecten Community

Community projecten

I – Communautair concertseizoen in België

In het kader van haar gemeenschapsproject organiseert de Muziekkapel Koningin Elisabeth jaarlijks 45 concerten in verzorgingstehuizen, gevangenissen, ziekenhuizen, achtergestelde gebieden en vluchtelingencentra. Het versterkt de mogelijkheden van toegang tot cultuur en meer in het bijzonder tot klassieke muziek.

Vermindering van sociale ongelijkheden

De Muziekkapel vervult haar opdracht om nieuwe generaties muzikanten over te dragen, draagt op haar manier bij tot de vermindering van sociale ongelijkheden en moedigt de deelname van kinderen, jongeren en gezinnen aan, met bijzondere aandacht voor de meest kansarmen. Via haar gemeenschapsproject eert en promoot de Muziekkapelde diversiteit, de overvloed, de mix van talen en culturen die België rijk is.

Sharing Christmas on Tour > Sharing Joy On Tour

In 2020, op initiatief van Hare Majesteit Koningin Mathilde, om Kerstmis te vieren, ondanks de gezondheids- en sociale crisis die ons treft, heeft de Muziekkapel Koningin Elisabeth zich gemobiliseerd om muziek naar zoveel mogelijk mensen te brengen, dankzij het netwerk van Belgische sociale instellingen dat werd opgericht binnen haar “Community” stoel, gesteund door de Futur 21 Stichting.

Via het project “Sharing Christmas on tour” boden de muzikanten van de kapel kerstconcerten aan op de binnenplaatsen of in de tuinen van elk van deze instellingen, met strikte inachtneming van de sanitaire voorwaarden. Deze concerten, die bedoeld waren als “muzikale kerstmomenten” van telkens 15 minuten, waren een gelegenheid voor uitwisseling tussen de artiesten in residentie in de Muziekkapel en het publiek en het verplegend personeel van instellingen zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen, psychiatrische centra, instellingen voor kinderen in moeilijkheden of met een handicap, of instellingen voor dagopvang.

De verschillende omgevingen waarop het communautaire project betrekking heeft:

Ziekenhuizen 

Na het succes van de concerten op de St Elisabeth-site in voorgaande jaren, hebben we een reeks reizende concerten opgezet. De artiesten bieden een programma waarbij geen pianobegeleiding nodig is, waardoor het mogelijk is afdelingen te bezoeken waar patiënten zich niet kunnen bewegen, zoals afdelingen voor geriatrische, dialyse- en palliatieve zorg.

 • Universitaire klinieken Saint Luc
 • Escale School Cliniques Universitaires Saint-Luc
 • Multiple Sclerose Liga
 • Sint-Michielsziekenhuis
 • Sint-Elisabeth Ziekenhuis

Psychiatrische omgeving

 • Gebiedscentrum – adolescenten
 • Fond’Roy (Epsylon netwerk)
 • La Ramée (Epsylon netwerk)
 • Jean Titeca Ziekenhuis
 • Sans Souci Kliniek

Gevangenisomgeving

Deze concerten worden gegeven voor ongeveer dertig gevangenen. Het publiek is zeer ontvankelijk en neemt na afloop deel aan een korte vraag- en antwoordsessie.

 • Mons Gevangenis
 • Leuze-en-Hainaut Gevangenis
 • Ittre gevangenis

Kwetsbare en noodlijdende omgeving

 • Restaurant La Flûte – Nativitas – www.nativitas.be. Het Community Project komt ook dit jaar tegemoet aan de wens van Nativitas om culturele activiteiten voor daklozen en kansarmen te stimuleren.
 • Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, bijgenaamd “La Flèche”, ontvangt en begeleidt momenteel meer dan 200 kinderen van 0 tot 18 jaar. Deze kinderen worden voornamelijk aan haar toevertrouwd omdat hun fysieke of psychische integriteit wordt bedreigd door grote ouderlijke, familiale, sociale of economische moeilijkheden. Een aantal kinderen uit La Flèche doet elk jaar mee aan het Equinox-koor in Brussel.
 • Convivial: In het kader van de interculturele ontmoetingen van de vereniging Convivial organiseert de Muziekkapel concerten die vluchtelingen en Belgen in staat stellen een moment rond muziek te delen en zo banden tussen hen te creëren, waardoor ze elkaar kunnen ontdekken en van gedachten kunnen wisselen in een gezellig en multicultureel kader. Een piano staat permanent in het gebouw van Convivial.

Rusthuis

 • Armonea@Le Vignoble, Braine l’Alleud
 • Le Gibloux is een residentie voor senioren verbonden aan het OCMW Waterloo.
 • Vivalys de Woluwée Saint-Lambert is een residentie voor ouderen in de buurt van het ziekenhuis Saint-Luc. We werden met veel belangstelling en enthousiasme ontvangen door de bewoners en het personeel.
 • Les Ursulines – het CPAS-huis “Aux Ursulines” ligt op een steenworp afstand van het Kapelplein in Brussel. In een instelling waarvan de oorsprong teruggaat tot de 17e eeuw, kunnen 147 bejaarden in een rustige en familiale sfeer worden ondergebracht. Dankzij “Sharing Christmas” is er een band ontstaan met dit tehuis dat over een prachtige en grote kapel beschikt. Het personeel en de directie zijn zeer attent en ontvangen graag concerten van artiesten van de Muziekkapel binnen hun muren.

Handicap

De Muziekkapel versterkt de toegankelijkheid van haar concerten en activiteiten voor mensen met een zintuiglijke beperking door ondersteuning van en samenwerking met andere stichtingen en verenigingen: Ligue Braille – Ligue Sclérose en plaque – Centre Comprendre & parler (doven en slechthorenden) – IRSA (Institut Régional des Sourds et des Aveugles) – Asbl Horizons Neuf (gehandicapten).

II – De Equinox Koren

Onder auspiciën van de Muziekkapel en actief in het kader van haar Community Project, zet de vzw Chorales Equinox zich in voor de oprichting en ontwikkeling van koren voor een kwetsbaar publiek (kinderen uit sociaal-economisch en cultureel achtergestelde milieus, jongeren met een handicap, gedetineerden in de gevangenis, enz:) Equinox”, gecreëerd in 2012 onder impuls van de pianiste Maria João Pires, is een diepgaand en duurzaam werk dat de muzikale praktijk wil “verankeren” in een benadering van culturele bemiddeling en democratisering.

De werkmethode is erop gericht de capaciteiten van het kind te versterken door artistieke expressie via muziek aan te moedigen. Het is uiteraard een muzikale opleiding die gericht is op het verwerven van specifieke vaardigheden, maar ook, in ruimere zin, op het stimuleren van artistieke gevoeligheid.

De deelnemers, jong en oud, raken geleidelijk vertrouwd met een repertoire dat zich al snel eigen maakt en een echt cultureel erfgoed vormt. Dit gebeurt door middel van ritmespelletjes, luisteractiviteiten, fysieke en vocale oefeningen. Het begrip luisteren is bijzonder belangrijk omdat het zowel het luisteren naar zichzelf als het luisteren naar de ander onthult, het nodigt het subject uit om het tussenin te ervaren, deze overgang tussen de innerlijkheid van het intieme en het andere. Dit leren van de ander, in al zijn verschillen, bevordert dus de solidariteit en genereert een wedijver die verschilt van de concurrentie.

Wekelijkse trainingen en concerten

1/ Het koor Equinox in Brussel, opgericht in 2012 voor een kansarm publiek, maar dat zich de laatste jaren heeft opengesteld voor een zekere sociale mix en waaraan een dertigtal kinderen van 7 tot 17 jaar deelnemen.

2/ Het Equinox-koor in het SOS village d’Enfants in Bujumbura, opgericht in 2013, bereikt ongeveer 30 kinderen en tieners in Burundi, een land dat wordt geteisterd door politieke conflicten.

3/ Het Equinox-koor van de SRJ “Les Tilleuls” (Residentiële Dienst voor Jongeren) in Hévillers, opgericht in 2018, waarvan de kinderen, tussen 6 en 16 jaar, lijden aan lichte tot ernstige mentale gebreken of karakterstoornissen.

4/ Het Equinox-koor van de SRJ “Clair Val” in Suarlée, opgericht in 2021, bestaande uit jongeren van 10 tot 18 jaar met verschillende stoornissen of ontwikkelingsachterstanden.

5/ Het Equinox-koor van de gevangenis van Ittre, opgericht in 2022, samengesteld uit gevangenen.

6/ Het Equinox-koor van de SAJA “Les Acacias” (Dagopvang voor volwassenen) in Hévillers, opgericht in 2022 voor een groep volwassenen met een handicap.