Terugkeer

Open Master class – Avedis Kouyoumdjian

Music Chapel, Studio Haas Teichen

Avedis Kouyoumdjian, piano

Artists selected among:

Lorenzo Bovitutti, piano

Luigi Carroccia, piano

Salih Can Gevrek, piano

Alexandre Chenorkian, piano

Jonathan Fournel, piano

Djordje Radevski, piano

Sergei Redkin, piano

Axel Trolese, piano

Guillaume Vincent, piano