Back

Open Master class – Avedis Kouyoumdjian

Music Chapel, Studio Haas Teichen

Avedis Kouyoumdjian, piano

Artists selected among:

Lorenzo Bovitutti, piano

Luigi Carroccia, piano

Salih Can Gevrek, piano

Alexandre Chenorkian, piano

Jonathan Fournel, piano

Djordje Radevski, piano

Sergei Redkin, piano

Axel Trolese, piano

Guillaume Vincent, piano

ipsum mattis justo risus. consectetur consequat. Donec