Terugkeer

Community concerten in het vaccinatiecentrum van Heizel

De Muziekkapel heeft, en dit sinds verscheidene jaren, in haar takenpakket een Community-pijler opgenomen: een ontmoetingsmissie tussen onze jonge musici in residentie en publieksgroepen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot muziek. Door hun talent te delen met patiënten in ziekenhuizen, personen in grote moeilijkheden, migranten, mensen met een beperking, of nog, gedetineerden en bewakers in het gevangeniswezen (gevangenis van Ittre), vervullen die jonge artiesten en de Muziekkapel immers een maatschappelijke en culturele missie bij die gemeenschappen: allen – musici, team en publiek – halen er buitengewone podium- en levenservaring uit.

Actie in het kader van het coronavirus 

Sinds de eerste lockdown in maart 2020 hebben de artiesten in residentie in de Muziekkapel een reële behoefte gevoeld om bij te dragen aan het verlichten van het leed veroorzaakt door de pandemie. Zo hebben ze, in de striktste naleving van de gezondheidsvoorwaarden, een vijftigtal concerten gegeven in de tuin of de grote binnenruimte van woonzorgcentra (Le Vignoble, Aux Ursulines, Vivalys), ziekenhuizen (Europa Ziekenhuizen van Brussel, Cliniques universitaires Saint-Luc), psychiatrische instellingen (Clinique Sans Souci, Centre Hospitalier Jean Titeca, Réseau Epsylon), centra voor mensen met een beperking (asbl Horizons Neufs), instellingen die zorg verlenen aan jongeren in moeilijkheden of met een beperking (Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette, Institut Royal pour Sourds et Aveugles, Ecole Escale van de Cliniques universitaires Saint-Luc, Le Bateau Ivre-Maison d’acceuil asbl), of nog, daginstellingen voor personen in moeilijkheden (asbl Nativitas, Convivial). Het betreft reizende concerten. De artiesten brengen immers een programma dat niet steeds een begeleiding op de piano vergt. Daardoor kon men ook diensten bereiken waar patiënten zich niet (of erg beperkt) kunnen verplaatsen, zoals de afdelingen geriatrie, dialyse en palliatieve zorgen. Tijdens die concerten werden er bijzondere momenten gedeeld tussen de artiesten, het publiek en het verzorgend personeel van die instellingen.

Door muzikale momenten aan te bieden in de wachtruimte van het vaccinatiecentrum op de Heizel hoopt de Muziekkapel de bevolking mee te sensibiliseren over de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, dé oplossing opdat ook de cultuur ten volle kan heropleven. Van maandag tot vrijdag, van 31 mei tot 24 juni, tussen 14.00 en 15.00 u., concerteren musici er, centraal opgesteld met pianobegeleiding.

Op 22.06.2021 zijn de musici in de Clinique Fond’Roy, waar ze geregeld optreden, en vervolgens in september, oktober en november in de psychiatrische instellingen Jean Titeca en Sans Souci, de woonzorgcentra Aux Ursulines en Le Vignoble, alsook de vzw’s Convivial en Nativitas.