Terugkeer

MuCH Season Design Contest

De Muziekkapel Koningin Elisabeth nodigt beeldende kunstenaars uit de hele wereld uit om deel te nemen aan onze MuCH Season – Design Contest. Het doel van deze wedstrijd is om het seizoen 21/22 van de Muziekkapel Koningin Elisabeth te promoten met een impactvol kunstwerk dat ons publiek zal inspireren.

De winnaar geniet van een ruime zichtbaarheid in België en Europa en krijgt een bedrag van 500 euro. Bovendien wordt de winnaar beloond met een oorkonde en een uitnodiging voor ons openingsconcert van seizoen 21/22 (enkel in België).

Inzendingsvoorwaarden

Deadline: Zondag 25 juli 2021, 23:59 – Brusselse tijd (UTC+2)

Kunstwerk moet gestuurd worden naar: lnavarrete@musicchapel.org met:

 • Naam, achternaam, leeftijd, land, & ‘Artist Statement’ (meer info hieronder)

Aankondiging winnaar: 30 juli 2021.

 • Thema: De Muziekkapel Koningin Elisabeth – Kijk voor inspiratie op: https://musicchapel.org/en/timeline/
  1. Belangrijkste elementen: Landschap
 • Elke kandidaat mag maximaal 3 kunstwerken inzenden.
 • De inzendingen moeten een korte schriftelijke ‘Artist
  Statement’ in het Frans, Nederlands, Spaans of Engels (maximum 200 woorden) waarin je je inspiratie en creatieve proces toelicht in de context van de Muziekkapel Koningin Elisabeth.
 • Afbeeldingen van hoge kwaliteit zijn vereist.
  Het ontwerp moet de hieronder vermelde specificaties volgen:
  Vierkant: 2000 (b) x 2000 (h) px, 300 dpi
  JPG, PDF of EPS formaat.
 • Het winnende kunstwerk zal worden gebruikt voor drukwerk, op sociale media en op websites.
 • Artwork geproduceerd met behulp van de volgende technieken komen in aanmerking: Grafisch ontwerp, illustratie, fotografie, schilderen, typografie, mixed media.

Evaluatiecriteria

 • Begrip van de rol van de Muziekkapel Koningin Elisabeth als culturele instelling.
 • Of de boodschap en het thema duidelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn.
 • Of de kunst begrepen zal worden door een brede leeftijdsgroep.
 • Of de kunst en de boodschap nieuwsgierigheid en discussie zullen opwekken.
 • Artistieke uitmuntendheid, originaliteit en creativiteit.

Beeld en rechten

De kandidaten geven de Muziekkapel Koningin Elisabeth de toelating om hun afbeelding, naam, voornaam en eventuele commentaar gratis te publiceren en mee te delen, gedurende de hele duur van de wedstrijd, op om het even welke drager, in het kader van promotie- of communicatieacties rond de wedstrijd. Kandidaten die niet wensen dat deze informatie toegankelijk is voor het publiek, zullen niet aan de wedstrijd kunnen deelnemen.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De kandidaat verklaart dat hij/zij de auteur is van het kunstwerk dat hij/zij voor de wedstrijd indient.
 • De kandidaat garandeert dat het kunstwerk niet geïnspireerd is op een kopie of een creatie van een derde.
 • De kandidaat verklaart en garandeert dat hij/zij de exclusieve houder is van alle rechten van welke aard ook (in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten en eventueel persoonlijkheidsrechten) die op het kunstwerk kunnen rusten.
 • De kandidaat garandeert dat zijn kunstwerk geen inbreuk pleegt op de rechten van derden (in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) en dat de inhoud ervan in overeenstemming is met de geldende wetten en reglementen.

Door een werk in te zenden naar de Muziekkapel Koningin Elisabeth, elke kandidaat

 • Geeft de Koningin Elisabeth Muziekkapel in ieder geval toestemming om de Illustratie te reproduceren, te verspreiden en te gebruiken ten behoeve van de wedstrijd, de selectie en de jurystemming. Deze toestemming is geldig voor de duur van de wedstrijd.
 • Indien de Muziekkapel Koningin Elisabeth enig element van de ontwerpen van de niet door de jury geselecteerde kandidaten wenst te gebruiken, zal zij contact opnemen met de auteur voor een nadere overeenkomst.

De winnaar verleent de Muziekkapel Koningin Elisabeth het recht

 • Het ontwerp in zijn geheel of in uittreksels te reproduceren, te vertegenwoordigen en te verspreiden.
 • Het ontwerp in zijn geheel of in uittreksels te reproduceren, te vertegenwoordigen en te verspreiden, door middel van elk geschikt procédé dat tot op heden bekend is of onbekend is en zonder beperking wat betreft de hoeveelheid of het aantal uitzendingen, op alle andere gedrukte of elektronische mediu
 • Met inachtneming van de morele rechten van de auteur en in het bijzonder het recht op het auteurschap van het werk, het ontwerp in zijn geheel of in uittreksels aan te passen, het recht deze aanpassingen te reproduceren en weer te geven.De hierboven vermelde rechten over te dragen of in licentie te geven aan derden van zijn keuze.
 • Deze overdracht wordt toegestaan voor de hele wereld, kosteloos en voor de duur van de bescherming van het auteursrecht, alsook voor elke mogelijke verlenging.
 • De Muziekkapel Koningin Elisabeth verbindt zich ertoe de laureaat als auteur van de illustraties te vermelden.

De Koningin Elisabeth Muziekkapel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd voortijdig te beëindigen indien geen enkel van de ontvangen illustraties voldoet aan de evaluatiecriteria.