Terugkeer

De steun van het Baillet Latour Fonds

 

Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour. Het doel? Het bevorderen, aanmoedigen en belonen van uitmuntendheid, voornamelijk in België, waarbij de mens een centrale rol speelt. Al meer dan 40 jaar
streeft het Fonds ernaar om initiatieven te ondersteunen die zich onder- scheiden door hun uitstraling, hun aansporing tot menselijke uitmuntendheid of door hun innovatieve benadering voor het aangaan van de uitdagingen van de samenleving van morgen.

De steun van het Fonds Baillet Latour genereert concrete, precieze en toekomstgerichte voordelen op vijf gebieden: gezondheid, cultuur, onderwijs, sport en milieu.
De Biomedische Prijs Baillet Latour, de restauratie van emblematische werken van het Belgisch roerend erfgoed, de steun aan initiatieven rond de integratie en gelijke kansen van jongeren in kwetsbare situaties, de steun aan muzikale en sportieve activiteiten op hoog niveau en de Milieuprijs zijn slechts enkele voorbeelden van de steun en acties van het Fonds die voortdurend bijdragen tot de ontwikkeling van projecten die een verschil maken.

Het Fonds is verheugd met het peterschap van 3 talentvolle jonge musici die dankzij deze bijdrage hun muzikale studies kunnen verderzetten in het prachtig kader van de Muziekkapel Koningin Elisabeth onder leiding van uitzonderlijke meesters. Piano’s en
andere muziekinstrumenten zijn dankzij de donaties van het Fonds aangekocht; deze verzekeren een kwalitatieve opleiding van de talenten van de Muziekkapel. De Muziekkapel levert een buitengewone prestatie voor de ontwikkeling van deze jonge talenten en hun bijdrage in prestigieuze ensembles in België en de wereld. Helpen aan de ontplooiing van jonge talenten en de vervulling van hun droom, is een doel waarop het Fonds Baillet Latour bijzonder fier is.