Terugkeer

Bernard de Launoit

Biografie

Na een licentiaatsopleiding in de economie aan de Université libre de Bruxelles (ULB) begon Bernard de Launoit in 1989 zijn loopbaan in de kunstwereld, aanvankelijk als assistent in het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA). Vervolgens vervoegde hij de Galerie Isy Brachot in Brussel en in Parijs, waar hij zich specialiseerde in de Belgische surrealistische schilderkunst. In 1994 werd hij algemeen directeur van het veilinghuis Christie’s België, een functie die hij bekleedde tot in 1999.

Vanaf dan verdeelde hij zijn leven tussen Brussel en Parijs, op diverse culturele domeinen. Hij was enige tijd lid van het Orchestre des Champs-Elysées van Philippe Herreweghe en werd tevens consultant in culturele aangelegenheden, met name voor de tentoonstelling Magritte et la photographie, die in 2005 in het Paleis voor Schone Kunsten (PSK) werd gehouden, en voor het Maison Européenne de la Photographie de Paris in 2006. Hij was medeoprichter en ondervoorzitter van de stichting Magritte, partner van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en van de Suez-groep voor de oprichting van het Magritte Museum, dat in juni 2009 het daglicht zag.

Bernard de Launoit was documentairemaker via twee audiovisuele productiebedrijven waarvan hij medeoprichter was: Alizé Production in Brussel en Arctic Productions in Parijs. In dat kader heeft hij de afgelopen twintig jaar een vijftigtal documentaires gemaakt over cultuur en expedities, waarvan de grootste expeditie ooit gefilmd op de Everest naar aanleiding van de 50e verjaardag van de eerste beklimming in 2003. In het kader van zijn opnameactiviteiten rond expedities is hij in januari 2006 een van de eigenaars geworden van de Belgische organisatie van filmreeksen ‘Exploration du monde’.

Als muziekliefhebber in hart en nieren heeft hij een groot deel van zijn tijd, steun en ervaring gewijd aan diverse culturele instellingen, zoals Brussels Philharmonic Society, het festival Ars Musica, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, Music Fund, Les Musicales de Beloeil, …

Sinds 2004 speelde Bernard de Launoit een sleutelrol in de grondige hervorming van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waarover hij gedurende bijna twintig jaar de leiding had als CEO en uitvoerend voorzitter, steeds strevend naar excellentie.

In het alomtegenwoordige respect voor het gedachtegoed van de instelling heeft hij dankzij zijn gave van vereniger de structuur geleidelijk kunnen uitbreiden en professionaliseren door zich te omringen met hoogstaande culturele partners en een team gepassioneerd door het project. Met zakelijk instinct en talent heeft hij de basisvisie voortgezet, door op opmerkelijke wijze het artistieke project te ontwikkelen gebaseerd op het zogenaamde ‘compagnonnage’ (de opleiding van vakbekwame musici door gerenommeerde meesters) en de overdracht: overdracht van een vaardigheid, overdracht van immaterieel erfgoed, overdracht van maatschappelijke waarden. Het is in die geest dat hij ook de vzw Equinox heeft opgericht en de ‘Community Projects’ heeft ontwikkeld, waarbij muziek een publiek bereikt dat daartoe niet vanzelfsprekend toegang heeft.

In 2015 werd door koningin Paola, erevoorzitster van de Muziekkapel, de de Launoit-vleugel ingehuldigd, waardoor de ideale infrastructuur werd geboden voor de ontwikkeling van de instelling en de lancering van jonge musici op het podium.

Daarnaast heeft hij een indrukwekkend instrumentenfonds opgericht, waardoor een hele gemeenschap van artiesten uiting kan geven aan al haar talent.

Tot slot heeft hij een scala aan Belgische mecenassen aan de Kapel gebonden, nog versterkt door de American en Canadian Friends, ter bevordering van de sponsoring van jonge artiesten wereldwijd.

Een charismatisch leider en inspirerende persoonlijkheid, met een scherp inzicht en onophoudelijk op zoek naar nieuwe projecten, die zich tot het einde heeft ingezet.

Hij leefde zijn leven vol passie. Een onverzadigbare passie voor kunst in al haar vormen en een oneindige liefde voor klassieke muziek.