Terugkeer

Les Cris de Bruxelles

@ Muziekkapel Koningin Elisabeth

09:30 Chemin de la Chapelle Musicale, Waterloo

Deze dag wordt georganiseerd door “Les Cris de Bruxelles”, een groep organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor en overtuigd zijn van het belang van muziekbeoefening, en meer bepaald koorzang, vanaf de kleuter- en lagere school, met het oog op de bestrijding van uitsluiting en de bevordering van gelijke kansen door deze gratis toegankelijk te maken voor iedereen. Regelmatige collectieve beoefening van klassieke muziek, traditionele muziek en jazz vanaf jonge leeftijd ondersteunt de ontwikkeling van het kind op verschillende niveaus. In België zijn er een groot aantal spelers op het gebied van koorzang. Het lijkt ons vandaag belangrijk om al deze actoren samen te brengen om ervaringen en know-how uit te wisselen en een interprofessioneel netwerk (en op korte termijn een federatie) op te richten dat gemeenschappelijke belangen uitdraagt en deze bij de overheid zal verdedigen.