Retour

Woodstock

Music Chapel, Studio Haas Teichen

Marc Ysaÿe, presenter
Mister Cover

FR
Le festival Woodstock fête cette année ses 50 ans. Un événement musical majeur dans l’histoire américaine et dans celle du rock bien sûr. L’occasion idéale pour Marc Ysaÿe et ses compères de Mister Cover de remettre le couvert pour un nouveau spectacle sur le thème du festival mythique. Woodstock est « un événement unique à bien des égards : d’abord parce qu’il n’a eu lieu qu’une seule fois, et ne se reproduira plus. Ensuite parce que c’est un événement majeur d’une parti e des années ‘70, où l’on a vu une jeunesse tourner le dos en bloc à ce qu’on leur avait proposé comme système. Cet événement est aussi singulier dans la mesure où 500 000 personnes sont venues, au lieu des 50 000 attendues…». Replongez dans l’ambiance des seventies le temps d’une soirée à la Chapelle Musicale.

NL
Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat het
Woodstock-muziekfesti val plaatsvond. Een legendarisch event binnen de Amerikaanse, en uiteraard de rockgeschiedenis. De ideale gelegenheid voor Marc Ysaye en zijn trawanten van Mister Cover om weer te verzamelen voor een nieuwe voorstelling rond het thema van het mythische festi val. Woodstock is ‘een unieke gebeurtenis in vele opzichten: allereerst omdat het
slechts één keer heeft plaatsgevonden en nooit meer zal plaatsvinden. Vervolgens omdat het een symbool werd voor een deel van de jaren 70, waar men een jeugd in haar geheel de rug zag toekeren naar wat men haar als systeem had voorgesteld. Het festi val is tot slot ook iconisch voor zover het in plaats van de verwachte 50.000 mensen er 500.000 bezoekers lokte.’ U kunt een avond in de Muziekkapel de sfeer van de seventi es opnieuw opsnuiven.

Coup de coeur by ING