Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Chapelle Musicale Reine ElisabethChapelle Musicale Reine Elisabeth

Series Laboratory

La Chapelle Musicale est un laboratoire, où on se trouve à la source de la formation musicale. Contrairement aux salles de concert, la Chapelle permet de venir là où les artistes se préparent, se rencontrent, ont l’idée de jouer ensemble, travailler ensemble. La Chapelle Musicale ouvre ses portes au public pour partager avec tous ce foisonnement artistique, faire suivre l’évolution de chaque artiste en résidence. Dans un esprit de compagnonnage, plongez-vous dans notre laboratoire musical en assistant aux récitals de nos solistes en résidence. Rencontrez-les régulièrement : suivez leur progression musicale et voyez leur art mûrir ! Venez à la source même pour observer nos meilleurs jeunes musiciens alors qu’ils se lancent dans leurs carrières internationales.

Recitals, Masterclasses, Public workshops, Final Recitals

Tickets: 10€ -5€*

De Muziekkapel is een laboratorium, een kweekplaats voor talent, waar men zich aan de bron van het muzikale leerproces bevindt. In tegenstelling tot de concertzalen kan men in de Kapel komen tot daar waar de artiesten zich voorbereiden, elkaar ontmoeten, samen spelen, samen werken. De Muziekkapel opent haar deuren voor het publiek om met iedereen die artistieke rijkdom te delen, en de evolutie van elke artiest in residentie te laten volgen. Dompel u onder in ons muzikaal laboratorium in een geest van ‘compagnonnage’ (‘gezellensysteem’), door de recitals van onze solisten in residentie bij te wonen. Zorg ervoor dat u ze regelmatig ontmoet: volg hun muzikale vooruitgang, en ervaar zelf hoe hun vaardigheden groeien! Kom naar de bron zelf om onze beste jonge musici te observeren, als ze aan het begin staan van hun internationale carrière die ze wensen op gang te trekken mede dankzij het netwerk dat de Kapel hen aanbiedt.