Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Chapelle Musicale Reine ElisabethChapelle Musicale Reine Elisabeth

Over ons

Onder het Erevoorzitterschap van Hare Majesteit Koningin Paola

De Muziekkapel Koningin Elisabeth werd al in 1939 ingehuldigd, maar is jonger dan ooit. Die 75ste verjaardag wordt uitgebreid gevierd, heel 2014 door! Het project van de Muziekkapel, een stichting van openbaar nut sinds 2009, steunt op zes grote pijlers: de opleiding op hoog niveau met de aanwezigheid van de masters in residentie momenteel Augustin Dumay, Maria João Pires, José van Dam, Gary Hoffman en het Quatuor Artemis, de inschakeling in de beroepswereld via een netwerk van culturele partners in België, en in de rest van de wereld, de promotie van jonge artiesten, het Artists Village, het artistiek en sociaal project Equinox, onder de leiding van Maria João Pires en ook een uitstekend kwalitatieve infrastructuur.

De visionaire droom van Koningin Elisabeth en van Eugène Ysaye is vandaag volop uitgekomen en hoe De Muziekkapel herleeft telkens opnieuw door het enthousiasme van de jongeren die er leven, in wat ze dichter of verder bij elkaar brengt. Ze zijn allemaal anders, maar worden wel geïnspireerd door dezelfde passie; muziek. Bij de Muziekkapel vinden jongeren en masters zich telkens opnieuw uit, maar ze blijven de waarden koesteren die van deze instelling     e een heus laboratorium van creativiteiten  van het levenmaakt.

De Muziekkapel ontvangt jaarlijks een vijftigtal jonge talenten in residentie; Belgen en buitenlanders (23 nationaliteiten in 2014-2015). De doelstelling van de Muziekkapel bestaat erin zich te positioneren tussen de beste opleidings-en professionele insertie centra voor jonge talenten in de wereld.

De Muziekkapel beschikt momenteel over een budget van €2,5 miljoen per jaar. 80 % daarvan wordt gefinancierd door de privésector (stichtingen, ondernemingen, privémecenaat, eigen inkomsten) en 20% door overheidssubsidies (wetenschapsbeleid op federaal niveau, ministerie van onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, …)

Na de vernieuwing van het programma in 2004, en van de structuur van de Muziekkapel in 2008-2009 (een stichting van openbaar nut, die het operationele gedeelte beheert, en een nv met sociaal oogmerk, die eigenaar is van de roerende en onroerende goederen in Waterloo), is nu de uitbreiding van de infrastructuur van de Muziekkapel aan de beurt. Het project ‘New Building’ omvat:

Meer woonstudio’s voor de artiesten, eigen aan het project sinds 1939.

Meer werkstudio’s voor de musici.

Oprichting van een nieuwe repetitie-en opnamestudio, met 150 zitplaatsen voor de concerten.

Dankzij dit project zal de ontvangstcapaciteit van de Muziekkapel verdubbelen (van 1.800 m² naar 3.600 m²). De budgetraming van dit project bedraagt zo’n 10 miljoen Euro, inclusief btw. Tot op heden werd meer dan drie kwart gefinancierd. De nieuwe vleugel zou tegen begin 2015 voltooid moeten zijn.

Dit project zal 10 jaar intense renovatie van de Muziekkapel afronden en de instelling de beste omstandigheden vanaf 2015 bieden om haar doelstellingen te verwezenlijken.

Bernard de Launoit

Executive President