Terugkeer

De subsidie van de Nationale Loterij

Bijdragen tot het welzijn van de hele gemeenschap: zo kan de bedrijfsfilosofie van de Nationale Loterij worden samengevat.
Precies in die optiek laat de Nationale Loterij een aanzienlijk deel van haar winst naar de gemeenschap terugvloeien door haar financiële steun aan een brede waaier van projecten op de meest uiteenlopende vlakken: humanitaire en sociale aangelegenheden, cultuur, sport, wetenschap, enz. In die context staat cultuur bij de Nationale Loterij hoog in het vaandel. Of het nu gebeurt via subsidies dan wel via sponsoring, elke dag opnieuw werkt de Nationale Loterij mee aan het succes van culturele verenigingen
of evenementen: opera, zang, dans, muziek, poëzie, plastische kunsten, concerten, tentoonstellingen, festivals, theater, film, enz., waarbij telkens zeer diverse gegadigden worden aangesproken. En de jongeren onder hen worden beslist niet over het hoofd gezien.

Op die manier geeft de Nationale Loterij jonge mensen de mogelijkheid om hun horizon te verruimen, zich in een welbepaalde discipline ten volle te ontplooien en uiteindelijk de top te bereiken dankzij een betere begeleiding. In dit kader ondersteunt de Nationale Loterij de Muziekkapel Koningin Elisabeth om de mogelijkheid te bieden aan jonge talentvolle musici : violisten, cellisten,pianisten, zangers – en kamermuziek hun opleiding te vervolmaken onder het toeziende oog van grote meesters
– Augustin Dumay, Sophie Koch ,Miguel da Silva, José van Dam, Louis Lortie, Gary Hoffman, Jean-Claude Vanden Eynden en het Artemis Kwartet – en zo een dag te schitteren op de internationale scène. Ook dankzij de steun van Nationale Loterij, heeft de Muziekkapel Koningin Elizabeth in oktober 2005 een sectie van kamermuziek geopend onder leiding van het Artemis Quartet.
De Nationale Loterij profileert zich aldus als een overheidsinstelling ten dienste van het publiek.

De Nationale Loterij ondersteunt ook financieel een muziekstudio in de nieuwe vleugel van de Muziekkapel, die door de uitbreiding van de infrastructuur voorzien is. De Nationale Loterij, de meest edelmoedige mecenas van het Koninkrijk.