Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Chapelle Musicale Reine ElisabethChapelle Musicale Reine Elisabeth

Nativitas

Nativitas est une ASBL qui a pour but d’aider les personnes en situation précaire ou isolées en leur ouvrant les portes d’une maison accueillante située en plein cœur des Marolles, “La Bicoque”. Parallèlement à l’aide matérielle qu’elle leur apporte, NATIVITAS a également pour objectif d’encourager la culture en offrant l’accès à des activités culturelles et artistiques aux personnes les plus démunies. C’est dans ce cadre que la Chapelle Musicale désire collaborer avec l’ASBL Nativitas, de façon à offrir des concerts de haute qualité à « La Bicoque » même, en envoyant des solistes en résidence et le support logistique adapté à l’organisation de ces concerts atypiques. L’objectif, simple, est de partager l’excellence artistique de la Chapelle Musicale, due à ses maîtres et à ses jeunes musiciens, avec des publics qui n’y ont pas naturellement accès. La musique est une valeur contribuant à un certain bien-vivre, et on ne peut que souhaiter qu’elle soit accessible à tous et toutes. Le bénéfice est mutuel, à la fois pour le public, mais aussi pour l’artiste, que le contact avec les publics différents enrichit de façon considérable. En effet le véritable artiste a aussi une responsabilité dans la société. (www.nativitas.be)

Nativitas is een vzw die tot doel heeft om mensen te helpen die zich in een zorgelijke of geïsoleerde toestand bevinden, door de deuren open te stellen van een warm huis in hartje Marollen, met name ‘La Bicoque’. Naast de materiële steun die Nativitas hen bedeelt, beoogt het initiatief ook het stimuleren van de cultuur, door de minst bedeelden toegang te verschaffen tot culturele en artistieke activiteiten. Het is in dit kader dat de Muziekkapel wenst samen te werken met de vzw Nativitas, door concerten van hoog niveau te geven op ‘La Bicoque’ zelf, door solisten in residentie en de aangepaste logistieke steun  te sturen voor de organisatie van atypische concerten. De doelstelling is eenvoudig en bestaat eruit om de artistieke uitmuntendheid van de Muziekkapel, die toe te schrijven is aan haar meesters en jonge musici, te delen met een publiek dat er normalerwijs geen toegang toe heeft. De muziek vormt een waarde die bijdraagt tot een zekere welzijn, en men kan enkel maar wensen dat ze toegankelijk is voor eenieder. Het is een win-winsituatie, omdat niet alleen het publiek, maar ook de artiest er baat bij heeft. Het contact met verschillende soorten toeschouwers verrijkt hem immers behoorlijk. Want de echte artiest heeft ook een verantwoordelijkheid in  de samenleving. (www.nativitas.be)

comm_proj_web