Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Chapelle Musicale Reine ElisabethChapelle Musicale Reine Elisabeth

Join us!

Diverses formules vous permettent de soutenir le projet de la CMRE et ses jeunes artistes en résidence.
Permettre à de jeunes talents de se dépasser et d’accomplir ce rêve qui est le leur : vivre de son art et partager, au quotidien, sa passion avec le public à travers la magie de l’émotion, de l’insaisissable…

Cendrillon 4 (c) Eleonora Loontjens

Logée au sein d’un écrin de verdure, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth accueille 58 jeunes talents. Forte de ses liens avec les maîtres en résidence – Abdel Rahman El Bacha (piano), Augustin Dumay (violon), Gary Hoffman (violoncelle), José van Dam (chant), Maria João Pires (piano), le Quatuor Artemis (musique de chambre) – et l’ensemble du corps professoral, elle offre à ses artistes en résidence une formation professionnelle « sur-mesure », adaptée aux besoins de chacun, afin de leur permettre d’aller plus loin.  Une vingtaine de nationalités se retrouvent autour d’une même passion, celle de la musique, évoluant dans un espace où les objectifs se traduisent par trois valeurs-clé : l’ouverture, la recherche d’excellence et la flexibilité. Celles-ci se concrétisent dans le profil des jeunes sélectionnés, dans un choix judicieux du corps professoral et dans une politique d’échanges internationaux.

A nos côtés, accompagnez ces jeunes talents, dans leurs rêves et leurs joies, pour faire jaillir de ce « feu sacré » les étoiles de demain !

  • Devenez « Ami de la Chapelle Musicale » et soutenez nos jeunes artistes. Vous permettez ainsi à l’institution d’assurer, dans les meilleures conditions,  un programme artistique de haute qualité pour les jeunes talents. L’occasion pour vous de vous impliquer de plus près et de participer à des activités organisées spécialement à votre intention (concerts, masterclasses, etc.).
  • Devenez « Membre patron » et associez-vous au projet de la Chapelle Musicale. Parce que vous êtes convaincus de la nécessité de soutenir le rayonnement de la vie musicale belge et nos artistes de demain.
  • Devenez « Mécène – Parrain » d’un jeune talent et soyez partenaire de la Chapelle Musicale. Parce que vous souhaitez vous impliquer directement dans la vie de notre institution et suivre, pas à pas, au cours d’une année académique, l’évolution de l’un de nos jeunes artistes.

Er bestaan verschillende forumles omhet project van de Muziekkapel en onze jonge artisten te steunen
Jonge talenten de kans geven om zich te overtreffen, om hun grote droom waar te maken: om hun kunst volop te beleven en, dagelijks, hun passie te delen met het publiek in magische momenten van pure emotie, onvatbaar…  

little england répétitions 097

De Muziekkapel, gelegen aan de rand van het Zoniënwoud, onthaalt 58 jonge talenten. Dankzij de hechte banden met de meesters in residentie – Abdel Rahman El Bacha (piano), Augustin Dumay (viool), Gary Hoffman (cello), José van Dam (zang), Maria João Pires (piano), het Artemis Kwartet (kamermuziek) – en het hele docentenkorps, biedt ze haar artiesten in residentie een professionele vorming ‘op maat’, aangepast aan eenieders behoeften, zodat deze zich telkens weer kunnen overtreffen.   Een twintigtal nationaliteiten, die dezelfde passie voor muziek koesteren, zijn hier verenigd. Hun leven en werk worden gedreven door het streven naar drie kernwaarden: openheid, uitmuntendheid en flexibiliteit. Deze krijgen concreet vorm in het profiel van de jonge geselecteerden, in een doordachte keuze van het docentenkorps en middels internationale uitwisselingen.

Begeleid, samen met ons, deze jonge talenten in hun dromen en hun vreugdes, zodat uit dit ‘heilig vuur’ de sterren van morgen geboren worden!

  • Word « Vriend van de Muziekkapel» en steun onze jonge artiesten! U helpt onze instelling om in de beste omstandigheden een kwaliteitsvol artistiek programma te verzekeren voor jonge talenten. Het is dan ook voor u dè gelegenheid om ons project van dichtbij te volgen door het bijwonen van activiteiten zoals concerten, masterclasses, enz.
  • Word « Beschermheer/Beschermvrouw » en zet u in voor het project  van de  Muziekkapel Koningin Elisabeth.  Omdat u de noodzaak inziet om de uitstraling van het Belgische muzikale leven en de artiesten van morgen te steunen.
  • Word « Peter van een jong talent» en partner van de Muziekkapel. Omdat u actief wil deelnemen aan het leven in de Muziekkapel en, gedurende een academiejaar, stap voor stap de evolutie van één van onze jonge talenten wil volgen.

Membership & Funding Department
Laurence Godfraind
, coordination –  l.godfraind@cmre.be
Christine Reyntjens, relations publiques – mecenat@cmre.be
Johanna Filée, assistant – funding@cmre.be
Tél.: +32 2 352 01 10 – +32 2 352 01 16 – Fax: + 32 2 351 10 24
IBAN: BE 203 101239339 56 – BIC: BBRUBEBB