The Music Chapel is happy to welcome Jean-Claude Vanden Eynden to its team as a “Guest Master in Residence” in the department of interdisciplinary chamber music. Indeed, more and more chamber music projects having sprung up between the Music Chapel’s different departments, it proved necessary to bolster the artistic team around Miguel da Silva in this section, and this has now become a department in its own right. Jean-Claude Vanden Eynden is one of the best chamber-music players of his generation, with in-depth knowledge of the classical repertoire. He knows the Chapel like no other, since he has been visiting it from a very young age. He is therefore certain to embrace the Chapel’s spirit of knowledge transmission. We wish him all the best in the pursuit of his mission with the young generation!

La Chapelle Musicale est heureuse d’accueillir au sein de son équipe Jean-Claude Vanden Eynden comme « Guest Master in Residence » dans le département de musique de chambre interdisciplinaire. En effet, les projets de musique de chambre qui naissent entre les différents départements de la Chapelle Musicale sont de plus en plus nombreux, et il est dès lors apparu nécessaire de compléter l’équipe artistique autour de Miguel da Silva dans cette section, qui devient un département à part entière. Jean-Claude Vanden Eynden est un des meilleurs chambristes de sa génération, et possède une profonde connaissance du répertoire. Par ailleurs, il connait la Chapelle comme peu de musiciens, la fréquentant depuis son plus jeune âge, il est un des garants de son esprit de compagnonnage.  Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de sa mission auprès de la jeune génération !

De Muziekkapel is verheugd om Jean-Claude Vanden Eynden binnen haar team te mogen verwelkomen als ‘Guest Master in Residence’ in de afdeling interdisciplinaire kamermuziek. Met immers almaar meer kamermuziekprojecten tussen de verschillende afdelingen van de Muziekkapel bleek het noodzakelijk om het artistieke team rond Miguel da Silva in deze discipline voortaan aan te vullen, zodat het een volwaardige afdeling wordt. Jean-Claude Vanden Eynden is een van de beste kamermusici van zijn generatie en beschikt over een diepgaande kennis van het repertoire. Er zijn bovendien weinig musici die de Kapel zo goed kennen, vermits hij er reeds komt van kindsbeen af. Hij staat dus mede garant voor de geest van ‘compagnonnage’, eigen aan de Kapel. We wensen hem dan ook veel succes toe bij het vervullen van zijn missie bij de jonge generatie!

More info: musicchapel.org