ing1 ING2

Dans sa volonté de connecter sa collection aux collaborateurs (Connection Collection), à l’architecture, mais aussi à la vie et au public, ING a mis à disposition de la Chapelle Musicale deux œuvres de l’artiste Ann Veronica Janssens, récemment acquises pour sa collection d’art contemporain. Au travers de cette initiative, ING Belgique souhaite promouvoir l’Art et la Culture en les rendant accessibles à tous.

Untitled (Pink), 2010 et Bright green, 2010-2013 font partie d’une série de travaux que l’artiste Ann Veronica Janssens développe depuis les années 80 dans des vitrines ou des aquariums. On a l’illusion d’une couleur qui flotte à la surface, mais qui n’est pas là. Tout est mystère, mais est à la fois très simple : l’œuvre est axée sur la lumière et tout ce qu’elle peut produire. Ces œuvres forcent les limites de la perception à son extrême et reçoivent dans le contexte de la Chapelle une résonance particulière. Prochainement, le pavillon de Dan Graham (actuellement dans le parc du Champ de Mars) devrait être installé dans le parc de la Chapelle. Il n’est pas à exclure que d’autres œuvres de la collection ING suivent la même direction. ING Belgique est partenaire de la Chapelle Musicale depuis 2011.

ING België is trotse partner van de Muziekkapel Koningin Elisabeth sinds 2011. En om het partnership extra luister bij te zetten, connecteert de bank twee van haar kunstwerken met het nieuwe gebouw! Geheel in lijn met haar streven om haar verzameling te connecteren met haar medewerkers (Connection/Collection), met de architectuur, maar ook met het leven en de maatschappij, stelde ING de Muziekkapel twee werken ter beschikking van de kunstenares Ann Veronica Janssens, die zij recent aankocht voor haar collectie hedendaagse kunst. Untitled (Pink), 2010 en Bright green, 2010-2013 maken deel uit van een reeks werken die de kunstenares Ann Veronica Janssens sinds de jaren 80 ontwerpt in vitrines of aquariums. Voor de toeschouwer lijkt het alsof een kleur op het oppervlak drijft, maar dat is het niet. Het lijkt mysterieus, maar is eigenlijk heel eenvoudig: het werk focust op het licht en alles wat licht kan produceren. Deze werken verleggen de grenzen van de perceptie en krijgen in de context van de Muziekkapel een bijzondere weerklank.

Via dit initiatief wil ING België kunst en cultuur promoten door beide voor iedereen toegankelijk te maken. Het kunstwerk wordt hierdoor een dynamisch en sociaal element dat de rol van de medewerker binnen de bank in de verf zet.
Binnenkort verhuist het paviljoen van Dan Graham (momenteel opgesteld in het Marsveldpark) naar het park van de Muziekkapel. Het is niet uitgesloten dat andere werken van de collectie volgen.

Carlens Stéphanie, Corporate Communication & Relations, ING BELGIQUE