Under the Honorary Chairmanship of Her Majesty Queen Paola
Chapelle Musicale Reine ElisabethChapelle Musicale Reine Elisabeth

de Launoit-Vleugel

Van 26 tot 30 januari 2015, 75 jaar na de oprichting van de Muziekkapel, wordt de de Launoit-vleugel feestelijk geopend! Een evenement dat tien jaar van grondige herziening van de inhoud van het programma afsluit en een nieuwe bladzijde inslaat in de geschiedenis van de Muziekkapel. Tegelijk zet het een punt achter een langdurig proces van rijp beraad over de inhoud en verpakking van dit mooie project dat werd uitgedacht door Eugène Ysaÿe en Koningin Elisabeth, en dat in 1939 werd uitgewerkkt door Paul de Launoit. .

De Muziekkapel Koningin Elisabeth, stichting van openbaar nut sinds 2008, werd inderdaad opgericht in 1939. Vanaf 2004 werd het project volledig herzien om vandaag op twee hoofdpijlers te steunen: 1. De opleiding van hoog niveau in zes disciplines (Zang, Viool, Piano, Cello, Altviool en Kamermuziek) en met de aanwezigheid van meesters in residentie. Zes belangrijke namen uit de klassieke muziek begeleiden de Muziekkapel en haar jongeren in 2014-2015: José van Dam, Augustin Dumay, Maria João Pires, Gary Hoffman, Miguel Da Silva en het Artemis Kwartet.
2. De professionele inschakeling via een netwerk van culturele partners in België (Bozar, Flagey, De Munt, de grote orkesten, …) en wereldwijd. Tijdens het seizoen 2013-2014 werden door de Muziekkapel meer dan 200 concerten geproduceerd, gecoproduceerd of opgestart.
Jaarlijks onthaalt de Muziekkapel een zestigtal jonge talenten in residentie, uit binnen- en buitenland (23 nationaliteiten in 2014-2015). De Muziekkapel beoogt een vaste stek bij ’s werelds leidinggevende opleidingscentra voor jong muzikaal talent te verwerven.

Het operationeel budget van de Muziekkapel bedraagt momenteel om en bij de 2,5 miljoen euro per jaar. 80 % wordt gefinancierd door de privésector (stichtingen, bedrijven, privémecenaat, eigen middelen) en 20 % door overheidssteun (Europese Unie, Federaal Wetenschapsbeleid, Ministerie van Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel, de Nationale Loterij, …).

De infrastructuuruitbreiding is een project dat in 2006 van start gang, waarbij werd gekozen voor studie- en architectenbureaus Synergy International en L’Escaut, gespecialiseerd in culturele infrastructuren en gebouwen met een hoge milieuwaarde. Eerst werd grondig aan de inhoud van het project gewerkt, vervolgens werd een aanvraag voor een erfgoedcertificaat ingediend en tot slot werd een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd, en afgeleverd in maart 2013. Dankzij die aanpassingen en uitbreiding kan men voortbouwen op de dynamiek die sinds 2004 is ingezet,  waardoor een groter aantal jonge musici met hun docenten over de geschikte ruimte kunnen beschikken, te weten:

  • 20 bijkomende woonstudio’s, eigen aan de Muziekkapel.
  • 3 nieuwe concert-, repetitie- en opnamezalen, onontbeerlijk voor haar activiteiten.
  • nieuwe leefruimtes waarin de artiesten zich kunnen ontplooien in een heus permanent muzikaal laboratorium.

Het is ook van belang om de volgende bereidwillige bijdragen aan het fantastische werk van de architecten te benadrukken: een zeer geavanceerd akoestisch onderzoek uitgevoerd door Capri Acoustique (Rémi Raskin), de heraanleg en verfraaiing van het beschermde park met de hulp van JNC en Jean-Noël Capart, een efficiënt bouwteam met het aannemersbedrijf AMART (CFE-groep), en tot slot de kwaliteitsvolle interieurinrichting voor de artiesten en het publiek dankzij MBO (Michèle Buchter).

In de de Launoit-Vleugel kan iedereen werken in een sfeer van ‘gezellenschap’ (‘compagnonnage’),  bevorderlijk voor de ontwikkeling van het talent, de nauwgezetheid en gevoeligheid van elkeen. Zo kan men bouwen aan de musici van morgen. De internationale roeping van de Muziekkapel, verankerd in het Belgische muzieklandschap, slaat haar wieken meer dan ooit verder uit.

De financiering van de de Launoit-Vleugel was een uitdaging van formaat, en is geslaagd!
De Muziekkapel heeft tot nu toe meer dan 90 % verzameld van het totale budget van meer dan 10 miljoen euro. Dat is werkelijk een wonder gezien de huidige economische context. De kwaliteit van het project in zijn geheel en de sterke architectuur van het nieuwe gebouw hebben talrijke publieke en privépartners ertoe aangezet om de groei van de Muziekkapel te steunen.

De officiële opening van het gebouw, 75 jaar na de oprichting van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, sluit tien jaar van diepgaande herstructurering af en verleent haar vandaag een project en werkinstrument waarmee ze haar roeping om muziek door te geven aan de komende generaties, onder optimale omstandigheden kan uitvoeren.

Bernard de Launoit, Executive President

Ter nagedachtenis aan Graaf Jean-Pierre de Launoit (5 januari 1935 – 12 november 2014), die voorzitter was van de Muziekkapel, naamloze vennootschap met sociaal oogmerk.

Program Opening de Launoit Vleugel